Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Dobrzyca

Społecznik

Społecznik

III Festiwal Talentów w Dobrzycy - Ekologia bez granic.

Projekt promuje włączanie osób niepełnosprawnych w życie lokalnej społeczności, ekologię, dbanie o środowisko. Buduje i utrwala ich pozytywny wizerunek. Zgodnie z celem głównym Regulaminu wspiera inicjatywę wielu mieszkańców i środowisk społecznych gminy Będzino, wzmacnia ich więzi, uczy wolontariatu. Uczy wrażliwości i otwartości na osoby o innych potrzebach. Wynika ze zdiagnozowanej przez członków Stowarzyszenia potrzeby – bardzo małej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, integracyjnych i edukacyjnym dla osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie powiatu koszalińskiego oraz potrzeby konsekwentnej pracy nad budową pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym.

Cel główny:

 1. Wymiana dobrych praktyk ekologicznych i dorobku artystycznego ok. 60 podopiecznych środowiskowych domów pomocy z powiatu koszalińskiego w ramach III Festiwalu Integracyjnego w Dobrzycy.
 2. Poszerzenie oferty wydarzeń edukacyjnych (ekologicznych) i kulturalnych dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, narażonych na wykluczenie społeczne.

Cele szczegółowe i informacja o odbiorcach:

 1. Stworzenie ok. 60 uczestnikom okazji do rozwoju intelektualnego, społecznego (w ramach warsztatów rozwijających talenty i warsztatów utrwalających postawy ekologiczne).
 2. Stworzenie ok. 60 uczestnikom okazji do publicznej prezentacji talentów w ramach festiwalu.
 3. Stworzenie ok. 60 uczestnikom okazji do udziału w kampanii społecznej budującej pozytywny wizerunek osoby z niepełnosprawnością i włączającej się w edukację ekologiczną.
 4. Utrwalenie efektów I i II Festiwalu organ (zostały zainicjowane i rozwijane właśnie w oparciu o mikrogranty), – III festiwal wpisuje się w walor trwałości tych działań.
 5. Integracja uczestników.

Miejsce: Dom Kultury w Dobrzycy.

Rezultaty:

 1. Organizacja III festiwalu talentów dla ok. 60 osób z niepełnosprawnością z powiatu koszalińskiego (nie ma drugiego takiego lokalnego wydarzenia!)
 2. Aktywizacja społeczna ok. 60 uczestników (przygotują pracę/występy na festiwal, wśród nich te o tematyce ekologicznej)
 3. Kampania społeczna promująca pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych i ich wkład w ochronę środowiska.
 4. Wiedza o ekologii, ochronie środowiska zdobywa w Ogrodach Hortulus w Dobrzycy.

Trwałość:

 1. Kontynuacja III festiwalu zapoczątkowanego przez Stowarzyszenie potwierdza cel trwałej, cyklicznej organizacji festiwalu tak istotnego społecznie (z racji liczby uczestników, ich specyficznych potrzeb, barier, które muszą pokonywać w życiu, trwale i konsekwentnie budującego pozytywny wizerunek osoby z niepełnosprawnością).
 2. Nowa wiedza, umiejętności i kontakty społ., relacje; pokonanie własnych barier, wzmocnione poczucie własnej wartości uczestników, poprawa wizerunku osoby z niepełnosprawnością.
 3. Prace i występy uczestników utrwalone w fotorelacjach (fb,media).
Skip to content