Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Dobrzyca

O nas

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” jest silną organizacją pozarządową powołaną przez lokalnych liderów mających doświadczanie zarówno w dziedzinie animacji społecznej jak i realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych. Od 2008 r. wspiera niepełnosprawnych, osoby w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, osoby w wieku emerytalnym, doznających krzywdy i krzywdzących, uzależnionych i współuzależnionych. Organizuje warsztaty, rehabilitację, aktywizuje mieszkańców zawodowo i społecznie, wdrażając kolejne społeczne programy. W ramach działalności statutowej m.in.: wspiera liderów lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych (m.in. wykluczenia społecznego), rozwija społeczeństwo obywatelskie promując postawy prospołeczne, zwiększa znaczenie sektora pozarządowego w życiu publicznym, propaguje wiedzę o organizacjach pozarządowych i wolontariacie, wspiera inicjatywy społeczne, rządowe i samorządowe nakierowane na budowę demokratycznego państwa prawa. Od lat z powodzeniem sięga po zewnętrzne źródła finansowania/dotacje.

 Doświadczenie:

  • Stowarzyszenie tworzy w gminie Będzino 26 mieszkań socjalnych,  Społeczną Agencję Najmu, przedsiębiorstwo społecznego z miejscami pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizuje kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej min. 34 mieszkańców gminy Będzino – w ramach projektu „Szansa na Lepszy Start w Gminie Będzino” – zadanie publiczne: Wzajemnie Potrzebni finansowane z budżetu Państwa, realizuje we współpracy z Gminą Będzino. (2023 r.)
  • Środowiskowy Domu Samopomocy w Będzinie – od 2015 roku do 2023 roku ( z przerwą) prowadziło ŚDS dzięki dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego,
  • Punkt wsparcia rodziny i dziecka” w Będzinie (2018r.),
  • Dzienny Dom Senior+ w Tymieniu (2019r.),
  • Klub Senior + w Mścicach (2019r.),
  • organizator I, II i III Festiwalu Talentów w Dobrzycy (Mikrodotacje FIO 2018r., Program Społecznik na lata 2019-2021, 2022-2024)

 Stowarzyszenie pomaga mieszkańcom w zbiórkach funduszy na ratowanie życia i zdrowia m.in. dzieci, organizuje festyny charytatywne z udziałem lokalnej społeczności. Skupia wolontariuszy o szerokim doświadczeniu zawodowym, co sprawia, że realizuje z powodzeniem liczne przedsięwzięcia społeczne.

Skip to content