Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Dobrzyca

Realizujemy zadanie publiczne – prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy

Realizujemy zadanie publiczne – prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”, na podstawie umowy z Gmina Będzino od 01 czerwca 2023 r. realizuje zadanie publiczne polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy. Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu Państwa.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Będzinie jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Podstawowym zadaniem ŚDS-u jest budowanie sieci oparcia społecznego oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku przy współpracy z najbliższym i dalszym otoczeniem społecznym. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Mamy nadzieję, że dotychczasowe doświadczenie pozwoli nam świadczyć usługi w sposób profesjonalny i z należytą starannością.

Skip to content