Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Dobrzyca

„Szansa na lepszy start w Gminie Będzino”

„Szansa na lepszy start w Gminie Będzino”

„Szansa na lepszy start w Gminie Będzino” w ramach tego zadania do końca roku na terenie Gminy Będzino powstanie 26 mieszkań. Na ten cel pozyskano kwotę blisko 3,4 mln złotych z programu „Wzajemnie potrzebni”, zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków budżetu państwa. Co ważne, w całej Polsce tylko pięć gmin będzie realizowało ten program, w naszym województwie natomiast-tylko jedna! Jest nią właśnie Gmina Będzino. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Lepsze Jutro. Projekt kierowany do 34 Beneficjentów, którzy otrzymają w wyniku jego realizacji efektywną, kompleksową i długoterminową pomoc, m.in. w zakresie zaspokojenia potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i in. usług społecznych. Dziś tą szczęśliwą informację dla naszych mieszkańców przekazali Pani Minister Agnieszka Ścigaj i Pan Minister Paweł Szefernaker

Skip to content