Polityka prywatności

Zasady ogólne

Serwis Lepsze Jutro (LJ) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta LJ i użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: LJ nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.


Zamawianie usług i produktów

W czasie dokonywania zakupów, produktów należących do LJ zostaniesz poproszony o podanie pełnych danych osobowych i adresowych potrzebnych do ustalenia miejsca wysyłki.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do dokończenia transakcji. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.


W przypadku dokonywania płatności za pomocą wybranych systemów obsługę klienta przejmuje strona rozliczeniowa.  W tym przypadku dany system zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze znajdują się na ich serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości

LJ zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości LJ rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, jego usług i produktów.

Postanowienia końcowe

Każdy klient dokonujący zakupów w serwisie LJ oświadcza, że zgadza się z Polityka Prywatności serwisu.

Wszelkie pytania należy kierować na adres adrian.marcinkowski.am@gmail.com