0 items0,00 

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis Lepsze Jutro (LJ) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta LJ i użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: LJ nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.


Zamawianie usług i produktów

W czasie dokonywania zakupów, produktów należących do LJ zostaniesz poproszony o podanie pełnych danych osobowych i adresowych potrzebnych do ustalenia miejsca wysyłki.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do dokończenia transakcji. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.


W przypadku dokonywania płatności za pomocą wybranych systemów obsługę klienta przejmuje strona rozliczeniowa.  W tym przypadku dany system zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze znajdują się na ich serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości

LJ zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości LJ rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, jego usług i produktów.

Postanowienia końcowe

Każdy klient dokonujący zakupów w serwisie LJ oświadcza, że zgadza się z Polityka Prywatności serwisu.

Wszelkie pytania należy kierować na adres adrian.marcinkowski.am@gmail.com

REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.lepsze-jutro.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim produktów.

2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest właściciel Adrian Marcinkowski (zwana dalej Administratorem).

4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz 
z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem Serwisu jest sprzedaż produktów. 

2. Klient po zapoznaniu się z ofertą,  akceptujący Politykę Prywatności i Regulamin ma możliwość nabycia produktów.

WARUNKI ZAKUPU

1. Do zakupu produktu konieczne jest posiadanie konta bankowego i/lub konta na platformie PayPal

2. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie  danych osobowych potrzebnych do celów wysyłkowych.

3. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji, oznacza  iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

4. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.

5. Sposobem dostawy jest list polecony lub list priorytetowy wysłany na adres podany w zamówieniu.

6. Administrator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Poczty Polskiej.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Klient ma prawo zwrotu produktu w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

2. W ciągu 14 dni klient powinien  zwrócić produkt na własny koszt jeśli ten nie spełnia jego oczekiwań

3. Przedtem należy wysłać do Administratora wiadomość email w tytule wpisując
„ zwrot ” w odpowiedzi na ten email Administrator podaje  adres, na który należy dokonać zwrot.

4. Email z wiadomością o zwrocie musi być taki sam jak podany w zamówieniu. Na jego podstawie Administrator weryfikuje szacunkowo czas wysłania przesyłki.

5. Jeśli następuje zwrot, produkt nie może nosić śladów używania. W przeciwnym razie opłata nie zostanie zwrócona.

6. Po otrzymaniu produktu Administrator  kontaktuje się z klientem i ustala z nim sposób zwrotu wpłaty ( klient podaje nr konta bankowego)

7. Zwrotem jest 100% ceny produktu 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały 
w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

4. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach treści zawartych w książkach.

5.  Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

6. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż jakakolwiek czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są 
z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

7. Publikacje należy traktować w formie zabawy.